2010. március 20., szombat

Magyarság - hogyan lett szakrális népből materialistává 2.

A Halál, a Halak-korszak régi módszereivel már nem lehet egy népet feltámasztani!

Mivel : 

Azt a mágiát, melyet korábban alkalmaztak egy nép vagy törzs egyben tartására, olyan embertípusra volt a szabva, melynek még nem volt kifejlett éntudata! Hanem elsősorban kollektív tudata, csoportlelke volt, mint az állatoknak!

Ez csoporttudatot mindig a vér bizonyos mágiájával tartották fenn:

A, Emberáldozattal
B, Állatáldozattal
C, jelképes áldozattal

Ahogy pedig közeledünk a Halak-korszak vége felé, úgy hasad el az egységes törzsi-faji tudat egyre kisebb részekre.

Először nagycsalád tudatra, majd kiscsalád tudatra, majd önálló egyénre, aki nem akar szaporodni - mivel egy fejlett éntudatnak idegen a vérközösség érzése.

Az én leválása a kollektív tudatról jóllehet már a Kos-korszakban elkezdődött, de a 20. századra mindenképpen egy nyomasztó patt-helyzetbe került - vagyis gyakorlatilag az egész euro-amerikai típusú civilizáció -, mivel a múltba nem mehetett vissza, akármennyire is szeret a "dicső múlton" nosztalgiázni az én, de ELŐRE SEM MER MENNI, mivel a végeredmény ugyanaz lenne : A MOSTANI ÉNTUDAT FELADÁSA!

A mai kor válsága tehát sem nem politikai, sem nem gazdasági, sem nem vallási, sem nem tudományos, hanem magának A TUDATNAK A VÁLSÁGA!

A MAI TUDATNAK MINDENKÉPPEN VÁLTANI KELL : VAGY ELŐRE MEGY A SPIRITUALITÁSBA, VAGY VISSZASÜLLYED AZ ŐSBARBÁR KOLLEKTIVIZMUSBA!

És mivel az élet dinamikus rendszer, vagyis nem tűri sokáig a döntésképtelen mozdulatlanságot, ezért akik nem hajlandók a jelenlegi éntudatuk helyett LELKI TUDATOT kifejleszteni, azok elkerülhetetlenül visszasüllyednek egy őskori állapotba!

Ez már a hatvanas években elkezdődött, különösen az akkori ifjúságnál!

Akkor a fiatalokat mind becsapták, amikor azt mondták nekik, hogy valami "újat" csinálnak, mivel a zenéjük ( unisono szólam, monoton ritmus, pentatonszerű dallamok, áldozati sikolyok stb... ) az őskor emberáldozati szertartását idézte meg!

Ugyanakkor a fiatalság viselkedésében is megkezdődött a majomemberre jellemző testtartás, a tagolatlan beszéd, a lógó kar, bamba arc, vagyis a teljes léleknélküliség "trendi" kifejeződése.

Namármost : ebben a közegben miről is beszélünk? Milyen szakrális vezető milyen népet tudna egységbe kovácsolni? Vagy talán a nép önmaga tudná ezt megcsinálni, hogy pl. olyan fórumokat bogarász, mint a miénk? 

De Te is tudod: olyan, mint "nép", MÁR NEM létezik! ÉS NEM IS FOG! Mivel az emberiség fejlődésének a fő iránya EZT NEM ENGEDI MEG!

A Vízöntő kérlelhetetlenül AZ EGYSÉGES EMBERISÉG KÖVETELMÉNYÉVEL SZEMBESÍT, amelynek még most a kisgyermeki előszobája a Földünk iránt érzett globális felelősség!

Aki tehát ennek a követelménynek nem tud vagy nem akar megfelelni, mert valamilyen módon a múlt-rögeszme fontosabb számára, annak hamarosan el kell hagynia ezt a Naprendszert - mint amire már többször utaltam.

Éppen ezért itt az ideje, hogy Te is döntsél!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése