2015. május 3., vasárnap

Földönkívüli Kontaktok: George Adamski - A repülő csészealjak leszálltak 1. rész

0 megjegyzés
Néhány megjegyzést, ha szabad:1."a beszélgetés alatt hat katonatiszt ült az egyik asztalnál, akik feszülten figyeltek. Aztán az egyikük megszólalt: '- Ez nem olyan fantasztikus, mint amilyennek hangzik. Mi néhány dolgot tudunk erről.' Rögtön megkérdeztem milyen tudásra gondol, de mi még nem fedeztük fel ezt. Mégis biztosított minket, hogy a hajó, amit láttunk, nem e világból való volt." - ezek földönkívüliek voltak, vagy marsiak, vagy vénusziak akkor álcázva, katonaruhában.2. "Nem sokkal azután, hogy Tony elment, két tudós, akik útban voltak az obszervatórium felé, bejött, és megkérdezték ugyanazt, amit Tony Belmonte is megkérdezett. Elmondtam nekik, hogy hányat számoltam össze a tárgyakból, mire azt mondták, hogy a szám nem stimmel, mintha ők pontosan tudták volna mennyi a helyes összeg. Amikor elmondtam nekik a másik számot, amit Tony említett, azt mondták, hogy ez már megközelítőleg helyes. Akkor tudtam meg, hogy ők is megfigyelték, ami az éjszaka alatt folyt. Ők nem mondhattak többet, de minden jel arra mutatott számukra, hogy ezek nem kormányzati járművek, hanem bolygóköziek." - vagyis egy új bizonyíték ( amit mindig is tudtunk ), hogy a földi csillagászat csak az ufókat figyeli, miközben szó szerint a csillagokat is legtagadja az égről!+ figyelj mit ír ezzel kapcsolatban Kucka Péter 38 és fél évvel ezelőtt a 22-es Galaktika ufós száma előszavában ( 7. oldal ):"Adamski 1946-tól 1952-ig számtalanszor megfigyelte és lefényképezte a repülő csészealjakat, cikkeket írt, előadásokat tartott róluk. Volt eset, hogy több száz zárt alakzatban repülő csészealjat látott. A PALOMAR-HEGYI OBSZERVATÓRIUMBAN EZT A FLOTTATÜNTETÉST NEM ÉSZLELTÉK."Vagyis megint lelepleződött az a hazugság, amely mai napig tartotta magát még magyar "ufó-kutató" körökben is, hogy Adamski csak egy kókler szenvicsárús, aki a hírverés kedvéért találta ki a történeteit, miközben a közelében lévő szent Palomar obszervatórium nem észlelt semmit!3."Aztán később, 1949-ben négy férfi lépett be a kávézómba. Közülük ketten azok voltak, akikkel korábban beszélgettem egy kicsit a repülő csészealjakról. Dél körül volt és esett az eső. Megrendelték az ebédjüket és újra erre a témára terelődött a beszélgetés. Az egyik férfi Mr. J.P. Maxfield volt, a másik pedig a társa, Mr. G. L. Bloom, akik a San Diegói Point Loma Haditengerészet Elektronikai Laboratórium-ban dolgoztak. Az egyikükön tiszti egyenruha volt. Megkérdezték tőlem, hogy együttműködöm-e velük és megpróbálok-e fényképeket készíteni a furcsa járművekről, amik az űrben mozognak. Ugyanis az én teleszkópommal könnyebb manőverezni, mint az ő nagy kupolás obszervatórium távcsövükkel, mert a hajók elég gyorsan mozognak és sosem volt idő a távcsővel együtt a kupolát is feléjük irányítani. Azt mondták menjünk fel a hegycsúcsra és kérjük meg a nagy obszervatóriumban dolgozó férfiakat is egy hasonló együttműködésre. Ezen kívül megbeszéltük az előnyét és a hátrányát annak a lehetőségnek, hogy vannak-e interplanetáris űrhajó bázisok a Holdon. Végül az a döntés született, hogy a Hold egy elég jó hely lehet a gondos megfigyelés számára." - A két titokzatos férfi szintén földönkívüli volt!

2014. november 6., csütörtök

Teremtő Isteni Rendelet

0 megjegyzés
Teremtő Isteni Rendelet
Szóbeli rendelet

Tegyétek le a fegyvereket!

Ezennel elrendelem, én, mint e világ Teremtő Istene, ki egy felébredt tudatosság vagyok, Ember az Emberek között, aki az Életet választja:
Tegyétek le a fegyvereket!

Parancsolom,
Hogy minden fegyver e világon elhallgasson!

Parancsolom,
Hogy minden katona e világon tegye le fegyvereit!

Parancsolom,
Hogy minden hadsereg, amely agresszív háborúkat folytat, állíttasson meg céljaiban!

Elrendelem,
Hogy ez a rendelet azonnal teljesüljön!

Elrendelem,
Hogy minden emberi Lényben tudatosodjon emberi mivolta, mint felelős tudatosságé, hogy az életet fenntartsa és ne rombolja, legyen bár katona vagy civil, rabszolga vagy uralkodó.

Elrendelem,
Hogy a mennyei erők készítsék elő az utat az új földhöz, úgy, hogy minden háború ezen a világon megszűnjön és a Földön béke uralkodjon!

Elrendelem,
Hogy minden, ami az emberi Lények egyéni boldogságához, egyéni szabadságához, a társadalom jólétéhez szükséges, áramoljon oda.

Elrendelem,
Hogy minden vezető, aki az egyének boldogságát akadályozza, eltávolíttasson hivatalából.

Elrendelem,
Hogy ez a világ új vezetőket kapjon!
Olyanokat, akik megfelelnek a mostani idők kihívásainak, akik elkötelezettek az emberiség felvirágzása érdekében és felelősséget vállalnak a Föld jólétéért.

Én, aki Teremtő Isten vagyok az Istenek közt, elrendelem, hogy ez azonnal megtörténjen.

Ma a háborúnak és halálnak vége, mivel mindenható isteni akaratomnak köszönhetően békét és életet rendeltem ennek a világnak.

Én vagyok az út, az igazság és az élet,

AZ ÚJ FÖLD TEREMTŐ ISTENE Vagyok
2014. augusztus 12., kedd

Invokációk a Felemelkedéshez

0 megjegyzés
Invokációk a Felemelkedéshez
1. Én, ………………….
kész vagyok befogadni az átalakulás és gyógyítás arany-ibolya Lángját egész lényembe, amíg minden testem áthatja.
Elrendelem, hogy a béke és szeretet arany-ibolya Lángja a felemelkedés rezgésén tartson folyamatosan és felszámoljon bennem minden felmerülő „szennyeződést” és köteléket ehhez a világhoz, amelyről kész vagyok távozni a szívem legmélyéről.
Felkérem Saint Germain Mestert, hogy jöjjön az Én Vagyok Jelenlétembe addig, amíg ez az isteni Láng lehorgonyzódik bennem és az egész lényem lepecsételődik vele.
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Kész vagyok a Felemelkedés Arany-Ibolya Lángjának beavatására.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ezennel hívom az arany-ibolya lángot, hogy árassza el multi-dimenzionális mezőimet és valóságaimat és segítsen megteremteni az optimális energetikai feltételeket az új Egyetemes Törvény Elméletének teljeskörű gyakorlatba ültetésére, amely elmélet egyben a felemelkedés elmélete és az emberiség végtelen bőségéé, minden magasabb 4D-s Gaia világban. Felkérem a Fény összes erőit és a Forrást, hogy támogassa ezt az elképzelést, hogy ez azonnal megvalósuljon a Mostban a kollektív vágyunk által, mint az Új Arany Galaxis új emberi Őrzőinek és minden 4D-s Gaia világ új Logosz Isteneinek ebben a galaxisban – az igazi Földi Felemelkedési Csoport tagjai, az első és utolsó órák fényharcosai. És úgy legyen, és úgy legyen, és úgy legyen!

2013. június 23., vasárnap

Fénymunkások figyelem : hét új földi idővonal alakul ki a 4D-ben!

0 megjegyzés
Fénymunkások figyelem :
hét új földi idővonal alakul ki a 4D-ben!

"Georgi Stankov már a június 10-i cikkében közzétette ( http://www.stankovuniversallaw.com/2013/06/simple-multi-dimensional-model-ascension/ ), hogy a Felemelkedés terve jelentősen módosult.
Arról van szó, hogy 2013. május 24/25-től kezdődően fokozatosan hét új parallel 4D-s Föld fog elkülönülni a mostani 3D-s Földtől. azaz hét új idővonalra kerül az emberiség nagyobbik része íly módon :

1. 800 millió lélek a felső 4D-s szintű idővonalra kerül, akik 300 millió 4D-s és 500 millió 5D-s lelkekből állnak, ők semmilyen katasztrófát sem fognak megtapasztalni, az átmenet harmonikus lesz,
2. 400 millió lélek olyan idővonalra jut, akiket csak nagyon enyhén fognak érinteni az átalakulásokkal járó katasztrofális változások,
3. 500 millió lélek mérsékelt módon fogja megtapasztalni a katasztrófát,
4. 400 millió lélek ugyanezt katasztrofálisabban éli át,
5. 300 millió lélek súlyos katasztrófaként,
6. 200 millió lélek nagyon súlyos katasztrófaként,
7. 700 millió lélek a legsúlyosabban, mivel június 28-án egy mágneses pólusváltást is megtapasztal!
_________________________________
A 4D-s idővonalakra került lelkek összesen : 3.300 millió lélek

A 3D-s Földön maradt lelkek száma : 2.700 millió lélek, ez tulajdonképpen a 8. idővonal, melyről a 6 milliárd főnyi emberiség 55%-a leválik hét szinten.
( Magyarázat : Stankov koncepciójában a humanoid emberiség létszáma valójában csak 6 milliárd, mivel 1 milliárd nem-humanoid is pillanatnyilag köztünk él, akiknek teljesen más az idővonaluk és semmi közük az emberiséghez! )
Tehát fénymunkások/ csillagmagok készüljetek, és főleg : ne féljetek, mert ha szívetekben a magasabb élet utáni vágy már megvan, ( azaz semmilyen kataszrofális élménnyel már nem kell feltörni az egót, hogy nyisson a szeretet felé ) akkor bizonyos, hogy az első, legmagasabb idővonalara kerültök, amely ráadásul csak ideiglenes állomás az 5D felé!"


2013. január 3., csütörtök

Mi történt 2012. dec. 21-én? A felemelkedésről - Elbocsátó kozmikus üzenet

0 megjegyzés
Bizonyára nagyon sokan, akik legkésőbb 2012. december 21-ére várták a Felemelkedést (dimenzióugrást, tudatszintváltást) nagyot csalódtak abban, hogy ez mégsem történt meg (még), akárcsak én is, de szerencsére biztatásra ad okot és nagyon jól tisztázza a helyzetet a következő írás, mely a spiritufo.ditro.hu oldalon jelent meg.
Teljes egészében itt is közzéteszem ezt az írást, hogy minél több igaz magyarhoz jusson el, és a benne leírtak minél hamarabb megvalósuljanak. Úgy legyen!


Elbocsátó kozmikus üzenet
Egy személyes élmény a hetvenes évekből, amikor még létezett olyan, hogy magyar földműves, bár lelkileg már akkor a végét járta az ilyen parasztember, hiszen a kolhozosítás ( azaz a földtől való megfosztás ) traumáját soha sem tudta kiheverni ( ahogy az egész magyar nép sem ). Nos, egy ilyen idős bácsinak, sőt az egész kortárs környezetének is ott, akkor a szocialista faluban, már csak egyetlen vágya volt, hogy
megérje a 2000. évet, a világvégét!!!

És hogy mennyire általános belső érzés volt ez akkoriban, amely a nyolcvanas években csak erősödött, nézzek csak meg pl. Szilágyi Domokos erdélyi magyar költőnél, hogy hogyan írt még a hetvenes években rezignáltan a jövőről, arról a misztikus 2000. évről, melyet még meg akart élni, más vágya már nem volt.

A 2000. év pedig azért látszott olyan különösnek akkor, mert ez valami belső lelki elégtételt és reményt jelentett a jelen nyomora elviselésére. De ez az érzés akkor csak a tudatalattiból ( pontosabban a tudatfölöttiből ) tőrt elő, és megmaradt a személyes, intim szférában, mivel az akkori hivatalos média és a fővonalas tudomány hallani sem akart erről, már csak azért sem, mert minden tömeges világvége-várakozás idő előtt destabilizálhatta volna azt a szocialistának mondott társadalmat, amelyet már kezdtek előkészíteni a rablókapitalista kifosztásra.

Az álrendszerváltás után ( azaz amikor a párttulajdonná tett magyar népi vagyont magánvagyonná tették - ezért vezették be egyébként ideiglenesen az összes kelet-európai országban a kommunizmus trükkjét, amit amerikai bankárok finanszíroztak! ) pedig mint valami megáradt folyó, ami átszakítja a gátat, úgy ömlöttek a kontakta-médiumi-channeling-üzenetek a 1998 körüli Vízöntő-kezdetről ( azaz amikor a Neptunusz belép a Vízöntőbe ) és az ezzel összefüggő 1999-2000. évi világvégéről, nagy kataklizmákról és emiatt a más bolygóra történő tömeges evakuációkról is.

És mi hittünk nekik - legalábbis azok, akik már akkor is a spirituális ösvényen jártak -, mivel a mi napi tapasztalataik, mint magasabb-érzékszervi, mint intuitív szinten csak megerősítették ezt a hamarosan bekövetkező nagy kataklizmaszerű átalakulás realitását.

Mert ismétlem : azok, akik a kilencvenes években ezekkel az apokalipszisszerű eseményekkel már komolyan számoltak, sokan már a hetvenes-nyolcvanas években is egy belső érzésként élték meg ezt, csak ez a szocializmus idején még nem lehetett publikus - ellentétben az álrendszerváltás utáni időszakkal, amikor is ugyanazok a személyek, akik korábban ideológiai komisszárként, cenzorként élősködöttek a magyar nép nyakán, azaz lelkileg gyilkolták azt, és árgus szemekkel figyelték, hogy még véletlenül se jusson el egyetlen komolyabb híradás a magyar néphez, ami a tudati színvonalát emelné ( ufók, halál utáni élet, szabadenergia, egészséges életvitel, misztikus képességek stb. ), most a legfőbb "alternatív ismeretterjesztők" pózába kezdtek tetszelegni, olyannyira, hogy minden alternatív-spirituális témakör mind a mai napig csakis az ő szűrőjükön át jut el a magyar néphez!

( Ha nem hiszik, nézzék csak meg ezt az 1989 körüli archív 'Nulladik típusú találkozások' c. műsort, annak is a második részét, ahol – pedig még "ki se tört" a rendszerváltás - Trethon Judit, mint a szocializmus fő sci-fi-irodalmi cenzora, Kucka Péter jobbkeze, máris "ufó-szakértőként" van jelen, avval a Hargitayval együtt, akinek az ufós könyvét éppen Trethon dobta vissza a hetvenes években, mint ideológiailag veszélyest! Ez azonban akkor ott senkit sem zavart, még az sem, hogy maga Trethon "ufó-szakértő" ismeri be a videó vége felé, hogy maga sem hisz az ufókban! http://www.youtube.com/watch?v=9ve4L4dnLQ4 )

Úgyhogy a kilencvenes évek elején a korábbi ideológiai komisszárok azonnal ezós-ufós lapokat és könyvkiadókat alapítottak ( vajon honnan volt ehhez pénzük? ), melyekben máris megjelentek a 2000. év körüli világvége-jóslatok is, amikkel akkor minden szélesebb látókörű ember komolyan számolt, és a politikai-társadalmi elitben is volt egy nagy félsz ettől a dátumtól, bár hivatalosan sohasem vallották be ezt, hanem a szokásos elterelő hadműveletbe kezdtek: megpróbálták lejáratni, nevetségessé tenni a világvége eszméjét - éppen azért, hogy a lehetséges menekülésük minél zavartalanabb legyen, mint ahogy most 2012-ben is!

És bizony Nostradamusnál is már 450 évvel korábban megjósolt 1999 nyarán eljövő rémkirály fenyegető dátuma egyre közeledett, és ahogy közeledett, egyre szaporodtak a kozmikus entitások üzenetei is a földi emberiség teljes átalakulásáról, és olykor már a dimenzióváltásról is.

Ezt pedig nekünk nagyszerű volt hallani! Mert mi már akkor is a végünket jártuk!!!

Végünket természetesen, hiszen mi olyan csillaggyermekek vagyunk, akiknek már születése óta idegen ez a Föld bolygó, minden primitív földhöz kötő eszmeiségével, mókuskerék-szokásaival, áltudományos rögeszméivel, gyerekes vágyakozásaival, az állandó múltba bámulásával, a szentkoronázásaival, a bukott 3D-s világhoz való hűség minden másodpercben való kinyilvánításával!

Sőt, még azt is megmondjuk a most is éjjel-nappal szentkoronázó magyar testvéreinknek meg az új világért nyugat-európai ötletek alapján meditáló indigóknak is, hogy nekünk már akkor elegünk volt ebből a világból, amikor a nagy spirituális gurujaink és a húszmilliós terepjárón közlekedő ősmagyar Pilis-kutatóink itt Magyarországon még vagy egy szocialista nagyüzemben dolgoztak, vagy a dialektikus-materialista ideológiát terjesztették ugyanolyan jó kedvvel, mint ahogy most az internetes tévékben vagy ezós újságokban nevetgélnek, gúnyolódnak a 2012 körüli világvégével kapcsolatban!

Nekünk tehát, csillaggyermekeknek, öntudatos csillaggyermekeknek a "világvége" kifejezés sohasem okozott félelmet, hanem éppen ellenkezőleg : megnyitotta a spirituális ősemlékezet lelki kódjait!

Azt az ősi tudást, amely nélkül mai napig sem tudja értelmezni az emberiség valós helyzetét a kozmoszban, hanem csak az emberiség ellenségeinek hitében tákolja össze magának nap mint nap a szedett-vetett világnézetét!

És mi más lenne az emberiség ellenségeinek, azaz a saját "választott" vezetőinek törekvése, minthogy az emberiséget tovább altassa, hogy soha ne is ébredjen fel. A cél mindig is ezt volt, csak a módszerek változtak az idők során. Mert attól, hogy az álrendszerváltás után már megengedték a bulvárszintű újság- és könyvkiadásban az ezoterikus fecsegést, meg az ősmagyarkodást, attól még a mindennapi életünk nem lett jobb, sőt egyre rosszabb! Hiszen épp ez volt a cél : elhúzni a mézesmadzagot, hogy közben könnyebben fosszanak ki bennünket!

Közben a oktatás, a tudomány, a média - rendszerváltás ide, rendszerváltás oda - ugyanaz a materialista vadbarom maradt ( ilyenkor David Icke a szép 'elefánt a nappaliban' kifejezést használja ), mint amilyen volt; ugyanúgy porrá zúzva, tönkretéve a bimbózó ifjúság minden kreatív, alkotó törekvését, és csupán a diploma-gyárak taposómalmaiban egy magoló-automata robotgép-szerep jut nekik - ha egyáltalán túlélik pl. a felsőoktatás első három évét, ahol minden fölösleges szemetet be kell magolniuk "általános műveltség" címén, miközben arról a szakról, arról a hivatásról, amire egyáltalán jelentkeztek, szinte egy szó sem esik. ( Ahogy az általános és középiskolákban sem esik egy szó sem az emberi életet alapvetően meghatározó mindennapi gyakorlati kérdésekről! )

Vagyis nem változott semmi az álrendszerváltás után, hanem csak egy újabb trükk volt a hatalom részéről a kábítás látszatszabadságának bevezetésével a még hatékonyabb kifosztásunkra. A kilencvenes évek közepén pedig ezt a kifosztottságot már nagyon lehetett érezni, különösen a magyar falvakban, ahol már akkor a teljes kilátástalanság, a nyomor és a segélyből tengődés volt a meghatározó tényező.

A magyar parasztot pedig újból becsapták, de annyira, hogy még a korábbi hite 2000. körüli világvégéről is elszállt! Mert ez a hit nála valami elégtétel lett volna a sok szenvedése miatt, amit a kommunista-szocialista rendszer okozott neki, egy isteni bosszúállás, amely végre kiegyenlítené a dolgokat és helyreállítaná a végletesen megbomlott egyensúlyt!

A parasztember pedig éppúgy érezte a globális időjárás-változást és a levegő megmérgezését már évtizedekkel korábban, minden tudományos bizonyítás nélkül is. Ezért alakulhatott ki az a általános belső hit, hogy hál' Istennek 2000 körül vége a világnak! Ám ezt a belső bizonyosságot nagyon megzavarta nála az a színjáték, amit a hatalom előadott neki az álrendszerváltás utáni föld-kárpótlással.

A kilencvenes évek közepe pedig más, spirituális szempontból is egy érdekes elágazás volt, mivel ekkor lehetett először észrevenni a kontakta-szövegekben, hogy egy részük - még kisebb részük - a világvégét már nem 1999-2000-re, hanem 2011-re vagy 2012-re teszi!!!

A kulcs ehhez a váltáshoz pedig Amorah Quan Yin amerikai kontakta-hölgy 1995-ös szövege jelentette, mely részletesen felvázolta a '95 után következő 17 év és 2012-13-as eseményeket egy plejádi angyali csoport kozmikus víziója szerint. És spirituális szempontból valóban nagyon magas színvonalú szöveg volt, amely egyetlen részletében sem lehetett megkérdőjelezni, különösen akkor nem, ha valaki korábban is foglalkozott hasonló szövegekkel, mivel már a szöveg kisugárzásából érezni lehetett azokat a magasrendű csillagenergiákat, amelyből a szöveg egyáltalán materializálódott.

Ekkor vált az is egyre világosabbá, hogy 1987-ben az emberiség tulajdonképpen egy más idővonalra került, letért a János Jelenésekben leírt idővonalról, amely automatikusan az 1999-ben elkezdődött nagy kataklizmához vezetett volna.

Egyik szemük tehát sírt, a másik pedig nevetett. Sírt, mert az emberiség szenvedése meghosszabbodott, másrészt nevetett, mert így ezzel a kibővített időkerettel kevesebb embernek kell elvesznie! Úgy látszott tehát, hogy az emberiség teljesen a maja idővonalra került!
De valójában még most sem dőlt el semmi! Ezt ki kell jelentenünk, hiszen túl vagyunk 2012. december 21-én, azon az utolsó dátumon, amikor még 100%-ban a maja idővonal beteljesedhetett volna!

Ez tény, ezt nem lehet letagadni! De azt a mérhetetlen csalódást sem, amit minden öntudatos csillaggyermek átérzett ezekben a napokban! Mert mi tudatosan kiálltunk már évek óta ezért a maja idővonalért, felvállalva öntudatosan azt is, hogy minden spirituálisan süket és vak ember, azaz minden Magyarországon futatott megélhetési próféta, guru és megmondó ember, fan-táboraival és nethuszárjaival együtt hülyének néz!

Ezért támogattuk Georgi Stankovot is, aki az élete példájával mutatta meg, hogy mi a gnózis a modern korszakunkban, nem csak fecsegett róla, és a közvetlenül a kauzál-világból szerzett információkat ( ott az események azonnal meg is történnek ) úgy hozta le ide az anyagi síkra, hogy biztosítékot kapott a magasabb birodalmaktól, hogy azok itt is meg fognak történni!

Stankovot mégis magára hagyták, 2011 és 2012 folyamán többször is! Úgy, hogy közben a fénytesté változtatási folyamat a csoportjánál ment tovább, amelynek egy bizonyos pillanatban automatikusan az 5D-be való felemelkedéshez kell vezetnie, mivel a szénalapú testet már nem lehet egy idő után fenntartani.

És ennek az egyéni átalakulásnak és felemelkedésnek eredetileg az egész emberiség felemelkedésével kellett volna egybe esnie! De mivel a maja idővonal csődöt mondott, ezért most már csak az egyéni felemelkedés maradt, mint aktuális feladat a spirituálisan érett embereknél!


Persze sejtjük, hogy valójában mi az oka a december 21-én meghiúsult eseményeknek, ugyanaz, mint amikor a kilencvenes években is egy új, kisegítő mátrixot terítettek a Föld köré, hogy a katasztrófát meggátolják.

Ugyanis a földi emberiség minden 2000-es évek utáni nagy „spirituális ébredése” ellenére sem érte el azt a kritikus százalékot, amivel felemelkedhetne! Minden angyali-arkangyali reményt adó kontakt-szöveg ellenére sem ( azonban még egyszer hozzá kell tenni, hogy azon a szinten, ahol az angyalok élnek, a felemelkedés már végbe ment!!! ).

Mert nézzek csak meg pl. bármelyik vezető magyar spirituális, összeesküvéses, ezoterikus honlapot, fórumot vagy blogot. Nézzek csak meg, hogyan reagálnak a december 21. kudarcára! Arra ugyanis, hogy az emberiségnek egy magasabb, megszentelt létállapotba kellett volna kerülni.

Már maguk az adminok utasítják vissza, hogy bármit is vártak volna : galaktikus flotta-megjelenést, felemelkedést, dimenzióváltás stb. – ugyan kérem, ilyen gyerekességekbe csak elszállt fantaszták hisznek!

És itt a vezető ezotérikus-konteós internet-közösségekről van szó, Magyarország indigó-krémjéről! Akik annyi elemi belátással sem rendelkeznek, hogy megértsék :
minden spirituális váltás ugrásszerűen történik, mind a kozmoszban, mind az egyéni életben!

Minden váltást pedig megelőz egy hosszú fejlődés, ami sokáig tarthat, de maga a váltás kívül van a téren és időn, azaz azonnal történik!

És akinek ráadásul van annyi természetes intuíciója, hogy még az orra előtt levő „kozmikus jelekből” is tud olvasni, az látja vagy legalábbis érzi évtizedek óta, hogy a Föld és vele együtt az egész Naprendszer, sőt a kozmosz is „váltás előtt” áll. Kérdés csak az, hogy mikor!

Mely viszont nem fejlődés kérdése lesz, kedves Barátaim, nem az, hogy még vagy 20 évet eltotojáznak ezen az agyonmérgezett bolygón, továbbra is engedelmesen fizetve be a sárga csekkeket vagy szidva a 6-szor is „demokratikusan” megválasztott ormány-kormányt, miközben a heti internetes ezós magazinunkkal kábítjuk el magunkat, nézve a felső-középoszály diszkrét bájcsevejét, ahogy a 6 millió koldus országában osztja az észt.

Na, mi ebből, mint csillaggyermekek, nem kérünk, nem fogunk egy pillanatig sem statisztálni ehhez a sátáni világrendetlenséghez! És nem fogjuk ezoterikusan megindokolni sem,
hogy miért jó minden úgy, ahogy van!

Mert egyáltalán semmi sem jó úgy, ahogy van, mert már 13 éve az egész emberiségnek egy magasabb dimenzióban kellene élnie, úgyhogy minden egyes nap, amelyet nem az eredeti isteni otthonunkban töltünk, önmagunk elárulása és szembeköpése!

Azok tehát, akik hűek maradtak a Felemelkedés eszméjéhez, mindenképpen el fogják hagyni ezt a 3D-s bolygót, mégpedig hamarosan, mivel a fénytest-folyamat ezt követeli meg, a többiek sorsa pedig az ő felemelkedésük függvénye lesz!

Úgy legyen!Mirdad könyve : a 20. század egyik legmagasztosabb üzenete

0 megjegyzés
Álljon itt egy szerintem sokak számára (akárcsak számomra, aki 2 napja ismerte meg a könyvet és egyből lenyűgözött az a pozitív energia és tanítás, ami kiárad belőle) ismeretlen 20. századi könyv, melynek bevezetőjét és részleteket a spiritufo.ditro.hu oldalról vettem át. Köszönet a szerkesztőknek érte!


Az ismeretlen Mirdad könyve : 
a 20. század egyik legmagasztosabb üzenete


( Krisztus libanoni megtestesülése )


Bemutatunk öt fejezetet Mikhail Naimy, libanoni iró 1948-ban kiadott Mirdad könyve c. művéből, hogy Magyarországon is ismertté váljon ez a 20. századi csúcs-evangélium. Jóllehet a hatvanas évektől nyugaton ezoterikus körökben már jól ismerték ezt a művet - még Osho számára is meghatározó jelentőséggel bírt -, de itt Kelet-Európában szinte ismeretlen volt/van ez az alkotás.

Maga a Mirdad könyve tulajdonképpen "történeti beszámoló" egy 18-19. századi ( a pontos időpont a könyvből nem derül ki ), mindössze 8 fős libanoni keresztény szerzetesközösség belső életéről, melyet ők Bárkának neveznek, mivel úgy gondolják, hogy Noé óta őrzik azokat a vallási és életmódi parancsolatokat, amelyek meghatározóak számukra. Ennek a kis közösségnek vezetője viszont már nagyon régen egy Shamadam ( hamis-Ádám ) nevű szerzetes, aki korlátlan hatalommal irányítja a szerzetesek életét.

Ám hirtelen megjelenik egy teljesen ismeretlen fiatalember, Mirdad, és ezen olajozottan működő tekintély-elvű közösségbe a felvételét kéri. Shamadam ezt megtagadja tőle ( bár nem lett volna erre joga ), és legfeljebb a 8 szerzetes cselédjeként engedi meg Mirdadnak, hogy belépjen a Bárkába.

Mirdad pedig hét évig cselédként szolgálja a szerzeteseket, úgy, hogy közben egyetlen szó sem hagyja el az ajkát, egészen addig, míg egy szerzetesek közötti filozófiai vita hevében maga Shamadam nem fordul gúnyosan a néma Mirdadhoz, hogy ő biztosan meg tudja oldani ezt a problémát - itt kezdődik a könyv: Mirdad, akit eddig cselédként kezeltek, hét év hallgatás után megszólal...

Mikhail Naimy

( 1889. október 17. - 1988. február 28. )


MÁSODIK FEJEZET

A teremtő Igéről.

Az én minden dolog forrása és középpontja.

MIRDAD: Amikor azt mondjátok: én, tegyétek hozzá rögtön a szívetekben, "Isten legyen a menedékem az én gonoszsága ellen, és vezetőm az én üdvösségéhez". Mert ez a szó, legyen mégoly kicsi is, magában rejti minden más szónak a lelkét. Szabadítsátok fel az értelmét ennek a szónak, és ajkaitokról és nyelveitekről méz fog folyni: szavaitokból az élet öröme fog áradni. Zárjátok be magatokat ebbe a szóba, és undorító lesz a leheletetek, és keserű a nyelvetek: minden szavatok a halál mérgét árasztja.

Mivel az én, ó szerzetesek, a teremtő Ige. Hacsak meg nem ragadjátok a belőle származó varázserőt, ha nem birtokoljátok a mesterek hatalmát, nyögni fogtok mindannyiszor, amikor énekelhetnétek, háborúzni fogtok, amikor békében élnétek, a sötétség börtönében fogtok szolgálni, holott a fényben szárnyalhatnátok.

A ti énetek nem más, mint a ti csendes és testetlen létezésetek, amely mégis szól és testé válik. Ő a nem hallható, ami bennetek hallhatóvá válik, a láthatatlan, ami láthatóvá lesz; ezt látva megláthatjátok a meg nem láthatót; és ezt hallva meghallhatjátok a meg nem hallhatót. Szemeitek és füleitek azonban még foglyok. Ha csak a szemeitekkel láttok, és csak a füleitekkel hallotok, akkor semmit sem láttok, és semmit sem hallotok.

Elég, ha csak azt gondoljátok: én, máris tengernyi gondolat háborog a fejetekben. Ez a gondolattenger pedig a ti énetek alkotása, aki egyszerre az elgondoló és az elgondolt is. Ha gondolataitok szúrnak, tépnek, karmolnak, akkor biztosak lehettek, hogy a bennetek levő én ruházta fel őket fullánkkal, fogakkal és karmokkal.

Mirdad azt szeretné, ha tudnátok: aki adni tud, az el is vehet.

Elég, ha csak érzitek: én, máris az érzések egész zuhatagát nyitjátok meg a szívetekben. Ez a zuhatag a ti énetek alkotása, aki egyszerre érző és az érzékelt is. Ha tüskebokor van a szívetekben, azt a bennetek levő én ültette oda

Mirdad azt szeretné, ha tudnátok: aki engedi a gyökereket meredni, az könnyen ki is tépheti azokat.

Ha csak kimondjátok: én, máris hatalmas szóözönt hívtok életre; minden egyes szó jelképe egy dolognak; minden egyes dolog jelképe egy világnak; minden egyes világ egy világmindenség alkotóeleme. Ez a világmindenség a ti énetek alkotása, aki egyszerre az alkotó és az alkotás is. Ha gonosz manók vannak a világmindenségben, biztosak lehettek abban, hogy az énetek hívta őket életre.

Mirdad azt szeretné, ha tudnátok: aki alkot, az meg is semmisítheti az alkotását.

Amilyen az alkotó, olyan az alkotása. Alkothat-e valaki nagyobbat önmagánál? Vagy alkothat-e valaki kisebbet önmagánál? A teremtő az ő alkotásában nem hoz létre sem többet, sem kevesebbet, mint önmagát.

Az én a forrás, ahonnan minden előtör, és ahova minden visszatér. Amilyen a forrás, olyan a csermely is.

Varázspálca az én. A varázspálca semmi olyat sem varázsolhat elő, ami ne lenne benne a varázslóban. Amilyen a varázsló, olyan lesz az elővarázsolt dolog is. Amilyen a tudatotok, olyan az énetek. Amilyen az énetek, olyan a világotok. Ha az énetek világos és egyértelmű, akkor a világotok is világos és egyértelmű; akkor szavaitok soha sem lesznek zavarosak, sem tetteitek nem válnak a fájdalom fészkévé. Ha az énetek homályos és bizonytalan, akkor a világotok is homályos és bizonytalan; akkor a szavaitok zavarosak lesznek; tetteitek pedig a fájdalom melegágyaivá válnak.

Ha az énetek változatlan és állhatatos, a világotok is változatlan és állhatatos; akkor hatalmasabbak lesztek, mint az idő és tágasabbak, mint a tér. Ha az énetek múló és változó, világotok is múló és változó, ti magatok pedig csak olyanok vagytok, mint egy füstgomolyag, amit a nap könnyedén feloszlat.

Ha az énetek egységes, a világotok is egy, és akkor örök békében éltek a mennyei seregekkel és a Föld lakóival. Ha az énetek többszörös, a világotok is többszörös, és örökös háborúban lesztek saját magatokkal és Isten mérhetetlen birodalmának minden teremtményével.

Az én az életetek központja, ahonnan kisugároznak és ahol össze is futnak mindazon dolgok, amelyek a világotokat hozzák létre. Ha az énetek szilárd alapokon áll, akkor a világotok is szilárd alapokon fog állni, és sem pokoli, sem mennyei hatalmasságok nem fognak tudni sem jobbra, sem balra eltéríteni titeket. Ha az énetek ingatag, a világotok is ingatag lesz, ti pedig olyanok lesztek, mint a tehetetlen falevél, amelyet felkap és magával sodor a forgószél.

Lássatok hát! Megingathatatlan a ti világotok, de csak a ingatagságában az. Biztos a ti világotok, de a csak a bizonytalanságában az. Állhatatos a ti világotok, de csak az állhatatlanságában az. Egységes a ti világotok, de csak a sokféleségében az.

A ti világotok olyan, amelyben a bölcsők sírokká lesznek, a sírok pedig bölcsőkké; amelyben a napok fölfalják az éjszakákat, az éjszakák pedig napokat öklendeznek. A ti világotokban a béke hadat üzen, és a háború békéért könyörög; a mosolyok a könnyeken úsznak, és a könnyek a mosolyokon ragyognak.

A ti világotok állandóan a születésen munkálkodik, és a szülésznő maga a halál.

A ti világotok a sziták és a szűrők világa, amelyben nincs két egyforma szita vagy szűrő. Szüntelenül szenvedtek, mivel megpróbáljátok átszűrni a szűrőn, ami meg nem szűrhető, és megrostálnátok, ami meg nem rostálható.

A ti világotok önmagával meghasonlott világ, mivel meghasonlott a ti énetek is.

Világotok tele van korlátokkal és kerítésekkel, mivel korlát és kerítés a ti énetek is. Az énetek állítja föl a kerítést, hogy kirekessze azt, ami számára idegen. Egy másik kerítést állít föl, hogy ne engedje ki azt, ami számára kedves. A kerítések ellenére, ami kívül van belülre fog kerülni, ami pedig belül van, az kívülre fog jutni, mivel mind egy anyától származnak - a ti énetektől - ezért egymástól el nem választhatóak.

De ti ahelyett, hogy örvendeznétek a dolgok szerencsés találkozásán, folytatjátok a hiábavaló munkát, hogy elválasszátok az elválaszthatatlant. Ahelyett, hogy megszüntetnétek, az énetek meghasadtságát, egész életeteket azzal a hiábavaló kísérletezéssel teszitek tönkre, hogy éket verjetek az énetek és aközé, amiről úgy gondoljátok, hogy nem tartozik az énetekhez.

Ezért itatja át méreg az ember szavait. Ezért merülnek el napjaik a szomorúságban.

Ezért gyötri éjszakáikat fájdalom.

Mirdad, ó szerzetesek, meg szeretné szüntetni énetek hasadtságát, hogy békében élhessetek önmagatokkal, minden emberrel, és a világmindenséggel.

Mirdad ki szeretné vonni a mérget az énetekből, hogy megízlelhessétek a belátás édességét.

Mirdad meg szeretne tanítani titeket arra, hogyan tegyétek mérlegre az éneteket, hogy megismerhessétek a tökéletes egyensúly örömét…


30 tipp, hogy megjavítsd önmagad és életed !

0 megjegyzés
Szintén átvétel a vilaghelyzete blogról ez a 30 tipp, melynek nagyrészével én is egyetértek. Részletes kifejtésük a forrásoldalon található meg, én itt csak a lényeget gyűjtöttem össze, a magyarázatokat nem.

1. Ne tölts időt a nem megfelelő emberekkel !
2. Ne menekülj a problémáid elől !
3. Ne hazudj önmagadnak !
4. Ne szorítsd háttérbe a saját igényeidet !
5. Ne akarj valami lenni, ami nem vagy !
6. Ne kapaszkodj a múltba !
7. Ne félj hibákat véteni !
8. Ne vádold magad régi hibáidért !
9. Ne akard megvásárolni a boldogságot !
10. Ne tedd a boldogságodat függővé másoktól !
11. Ne légy link!
12. Ne gondold azt, hogy még nem állsz készen !
13. Ne keveredj kapcsolatokba rossz indokból !
14. Ne utasítsd el az új kapcsolatokat csak azért, mert a régiek nem működtek !
15. Ne próbálj mindenki mással versenyezni !
16. Ne légy féltékeny másokra !
17. Hagyd abba a panaszkodást és az önsajnálatot !
18. Ne tarts haragot ! Ne éld az életedet gyűlölettel a szívedben !
19. Ne engedd, hogy mások lehúzzanak a szintjükre !
20. Ne pazarold az időt arra, hogy magyarázkodsz mások előtt !
21. Ne csináld ugyanazokat a dolgokat újra és újra szünet nélkül !
22. Ne mulaszd el észrevenni a parányi pillanatok szépségét !
23. Ne akarj mindent tökéletesen csinálni !
24. Ne kövesd a legkisebb ellenállás útját !
25. Ne tegyél úgy, mintha minden rendben lenne, amikor nincsen !
26. Ne hibáztass másokat a saját problémáid miatt !
27. Ne próbálj mindenki számára minden lenni !
28. Na aggódj annyit !
29. Ne arra koncentrálj, amit nem akarsz, hogy megtörténjen! Koncentrálj arra, amit akarsz, hogy megtörténjen !
30. Ne légy hálátlan !

Forrás: http://vilaghelyzete.blogspot.ro/2012/12/30-tipp-hogy-megjavitsd-onmagad-es.html

Hatással vagy a világodra - avagy hogyan teremtjük valóságunkat

0 megjegyzés
(Megj.: Néha megjelennek jó dolgok is, mint pl. ez a cikk ezen a blogon, de egyébként nagy fenntartásokkal kell kezelni a cikket a szerkesztőnek, mivel rengeteg félelemmel teli dolgot közvetít, még ha igazak is.)
Bevezető részlet a cikkből, folytatás a linken:
A videó átirata:
1887-től a 90-es évekig az összes nyugati tudomány azon az elven alapult, hogy valami történik egy helyen, és ez nincs hatással a többi dologra. De most már tudjuk, hogy ez nem igaz.
A következőkben ismertetni szeretnénk három kísérletet, melyek alapjaiban rengetik meg a nyugati tudományt.


Az elsőt egy orosz fizikus, Vladimir Poponin, vezette a 90-es évek elején. Hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, az Amerikai Egyesült Államokba utazott. Poponin kísérlete azt a kapcsolatot vizsgálta, mely az emberi DNS és a körülöttünk lévő dolgok között van. A kis energiacsomagok, melyeket fotonnak hívnak, fényrészecskéknek is hívhatjuk őket. A kísérlet tehát egy üvegcsőből állt, amiből kiszívták a levegőt, azaz vákuumot hoztak létre, tehát a csőben ezáltal nincsen semmi. Viszont tudjuk, hogy valami van a csőben. Ezek nem mások, mint fényrészecskék.
Poponin tehát megmérte ezeket a részecskéket, hogy meghatározza eloszlásukat. Kitöltik-e a rendelkezésre álló teret, vagy a cső alján felhalmozódnak? Mi történik velük? A kísérletnek ez a szakasza nem meglepő eredményt hozott. Tudniillik a fényrészecskék, a fotonok eloszlása véletlenszerű volt. És pont erre számítottak. A kísérlet következő szakasza viszont nagyon érdekes volt, mert ekkor emberi DNS-t helyeztek a csőbe. Az újbóli mérések alkalmával azt tapasztalták, hogy az emberi DNS elrendezte a fotonokat. Az emberi DNS-nek közvetlen hatása van a körülöttünk lévő dolgokra.
Ez pontosan az, amit az ősi spirituális hagyományok leírnak. Tehát valami, ami bennünk van, hatással van a körülöttünk lévő világra.

Louse L. Hay: Éld az életed! (film)

0 megjegyzés
Még egy nagyszerű film :) Melegen ajánlott...

Louse L. Hay: Éld az életed!

További spirituális film-ajánlók

0 megjegyzés
Az első két film nagyon nagy hatású és az alapként szolgáló könyveket is ajánlom elolvasásra, neten is megtalálhatóak.

A következő 3 film linkjét és ajánlóját a szolgakurzus.blogspot.com oldalról vettem, köszönöm.

Jó filmnézést és fejlődést!


A Békés harcos útja (film)

A történet egy fiatalemberről, Dan Millman tornászról szól, aki végre el akarja érni, hogy értelme legyen a sikeres, ámde még mindig betöltetlen életének. Véletlenül találkozik a benzinkutas Socrates-szel, aki segít neki abban, hogy megtalálja önmagát. Ám sokszor nem lehet eldönteni, hogy mi játszódik a fiatal fiú fejében, és mi a valóságban.
Beszélgetések Istennel (film) 

"Hamarosan meghökkentő élményben lesz részed, kedves Barátom: tanúja lehetsz a párbeszédnek, amelyet Istennel folytattam. Igen, igen, tudom... Ez képtelenség. Az ember beszélhet Istenhez, de egész biztosan nem beszélgethet vele. Úgy értem, Istennek esze ágában sincs válaszolni. Legalábbis nem a szokásos, mindennapi formában. Pontosan így gondoltam én is. Aztán... megtörtént. Ezt "Szó" szerint értem..."
/Neale Donald Walsch/

1. rész2. rész
A Jövő kezdete (film) 

Az iskolába érkező új tanár nem túl egyszerű házi feladattal lepi meg diákjait: váltsák meg a világot. Aki jó jegyet akar év végén, az tesz valamit, amitől jobbá válnak a dolgok. Ez persze csak vicc. De Trevor komolyan veszi. Fantasztikus tervet eszel ki, amely, ha beválik, fokozatosan tényleg mindent átalakíthat. Csupán három emberen kell segítenie hozzá, és meg kell ígértetnie velük, hogy köszönetképpen ők is segítenek három-három másik rászorulón.

Fogadom - film-ajánló

0 megjegyzés
Fogadom - The Vow

"Egy fantasztikus film az igazi szerelemről, az önzetlen szeretet erejéről, a feltétel nélküli elfogadásról. Ajánlom mindenkinek, aki szeretné ezeket megtapasztalni saját életében is!"

"Az őrülten szerelmes ifjú házaspár, Paige (Rachel McAdams) és férje Leo (Channing Tatum) éppen csak elkezdik élvezni közös életüket, amikor váratlan dolog történik. Egy autóbaleset következményeként az ifjú ara kómába esik, azonban miután felébred, amnéziába esik. Nagyon kevés emléke van az addigi életéről, így szerelméről sincsenek emlékképei. Leonak erősnek és kitartónak kell lennie, hogy élete párja újra belészeressen."


Megnézhető magyarul, de nem a legjobb minőségben:

Gyönyörű zöld - film-ajánló

0 megjegyzés
Ezt a filmet is nemrég láttam, régebbi, de nagyon jó :)

Van benne földönkívüli élet, teleportálás, telepátia, meg sok jó mondanivaló és tanulság. Ajánlott.

Mások ajánlója: "Ez az "EU-ban betiltott film talán nagyon sok embernek felnyitja a szemét. Az első 5 perc után Te is meg fogod érteni, miért is nem vetítik ezt a filmet sehol.
Ez a film a korlátok levetkőzésének is eszköze lehet számodra. Ne várd el másoktól, hogy ők is megértsék e film üzenetét! Nem vagyunk egyformák, és nem mindenki van felkészülve az elfogadásra!"

La Belle Verte - Gyönyörű zöld

 "Mila egy fejlett bolygó (földi emberek számára) különleges képességekkel rendelkező lakója az interplanetáris kapcsolattartás jegyében jelentkezik önkéntesnek, hogy a bolygó 200 év után végre küldhessen valakit látogatóba a Földre. A legutóbbi alkalommal mikor ott járt valaki ebből a társadalomból, épp a Nagy Francia Forradalom zajlott és a az akkori társadalomnál érettebb és fejlettebb közösséget jósolnak az indulás előtt... Érkezése alaposan felbolygatja a kedélyeket Párizsban.. A film rávilágít jelenlegi társadalmunk esztelenségeire és egy élhető, elgondolkodtató alternatívát mutat be. Humoros, szórakoztató, mélyen elgondolkodtató, szívem szerint minden egyes emberrel megnézetném a Földön, pillanatok alatt a személyes kedvenceim egyikévé vált. Jelentőségében a Mátrix-hoz és a Thrive-hoz hasonlítható..."Film megnézhető itt:

Felhőatlasz - film-ajánló

0 megjegyzés
Nem vagyok nagy filmnéző, s lehet, hogy nem volt még elég türelmem hozzá vagy filmkultúrában, de a sűrített, mély, átérezhető, magyarra is lefordított spirituális filmeket (történettel) nagyítóval kell keresni (elég csak megnézni googleben a spirituális filmekre kiadott találati listát, amely hemzseg oldalanként az ismétlésektől és a lista nem áll több, mint 10 valódi spirituális filmből - nem sorolom ide a szerelemről szóló filmeket, csak az igazi, spirituális tudást átadókat).

Viszont valahol ajánlóként olvastam a címben említett filmről, melynek megnézés előtt utánanéztem, olvastam tökéletesen visszajöttek a kommentekben leírtak, mely szépen 2 táborra osztotta a filmet megnézőket. 

Egyik tábor az, amelyik megértette miről szól a film és milyen tudást lehet szerezni belőle, milyen tanulságokat lehet levonni és jónak tartja a filmet, másik tábor pedig ezt a részt nem értette meg, és így a filmet negatívan értékelte. Én az első tábort erősítem és amellett, hogy legfőbb szellemi, lelki mondanivalója miatt néztem meg, nem elhanyagolható a sokféle történet és kor, valamint a tájak szépsége és a film művészi látvány- és zenevilága is. Már csak ezért is érdemes megnézni a filmet.

Végezetül pedig mindenkinek megnézésre ajánlom (link lentebb), valamint álljon itt a hivatalos promószöveg:
"Hogyan hatnak egymásra az emberi életek, a tettek és azok következményei a múltból kiindulva a jelenen át egészen a jövőig? Minden mindennel összefügg? Akció, rejtély és romantika szövi át a történetet, melyben egy gyilkos hőssé alakul át, egy egyszerű jótett pedig forradalmat inspirál a távoli jövőben."

Online megnézhető:

Hova tovább 2013?

0 megjegyzés
Már rég nem írtam a blogomra és úgy gondolom, hogy adós vagyok magamnak és az olvasóknak is azzal, amit felhalmoztam, láttam, hallottam, éreztem, hogy megosszam, így másoknak is segítve utukon és tájékoztatva az elkövetkezendőkről.

Hamarosan több írást, filmet is megosztok, melyek sorrendjében nincs szándékosság. Lehet sokan úgy gondolják, hogy a megosztásban, az "újraposztolásban" nincs semmi eredeti, én viszont azt gondolom, hogy a fontos és felemelő műveknek és információknak minél több helyen meg kell jelenniük, főleg mivel valódi spirituális dolgoknak nagyon kis tér van szentelve ebben a rengeteg szeméttel teli világhálón.

Végszóként: kívánom azt, hogy ez az év (mely remélem mindannyiunk számára minél rövidebb lesz) a valódi ébredés, a szellemi ugrás, a Felemelkedés éve lesz! Úgy legyen!

2012. szeptember 18., kedd

Teleportálás Kínában + spirituális magyarázat

2 megjegyzés
Nagyszerű cikk és magyarázat a néhány napja Kínában lencsevégre kapott teleportálásról.

http://spiritufo.ditro.hu/valodi-ufo-kutatas/23-a-vizoent-kor-uj-spirtualis-szemlelete/186-egy-masodperc-az-5-dimenzioban

Az amerikai álom - Rajzfilm a gazdasági válságról

0 megjegyzés
Nagyszerű rajzfilm a pénzrendszer valódi, kizsákmányoló, eladósító, rabszolgasorsba taszító voltáról!


2012. szeptember 10., hétfő

Az Otthonunk - Nosso Lar (film)

0 megjegyzés
Egy újabb filmet ajánlok a figyelmetekbe, mely a halál utáni életet jeleníti meg filmen, "fizikai" (valójában az asztrális) szinten, a főhős halál utáni önmagára való ébredésén keresztül. Nagyon jó. :)

A teljes film itt nézhető meg magyar szinkronnal:
http://www.youtube.com/watch?v=g6Olu9cl5FQ

A Szfinx kozmikus emlékezete és Jézus űrhajója

0 megjegyzés
Nagyszerű cikk a Spirituális UFÓ-kutatás honlapról!

A Szfinx kozmikus emlékezete és Jézus űrhajója

A kis herceg - film

1 megjegyzés
Régi ismerős könyv, gyors világunkban viszont ajánlott megnézni a filmet, nagyon megindító, gondolatébresztő, a lét értelmét feszegeti. Mindenkinek melegen ajánlott.

Itt lehet megnézni a teljes filmet magyar szinkronnal:
http://www.youtube.com/watch?v=iAMaCRuxR1M

2012. július 20., péntek

MÁGIA - Magyarország, magyar nyelv

1 megjegyzés

Nemrég megnéztem egy igaz magyar ember előadását, a Lélek TV-n ment, s néhány érdekes dolgot, tényt kijegyzeteltem belőle, Jásdi Kiss Imre előadásáról van szó:


Körosztó, betűket körben elhelyezzük és variáljuk a sorrendet:
MÁG-IA – MAG-YAR
ODIN (északi isten) – DINO-szaurusz
Vizes grádics – Visegrád
Buda (Buddha) – pászta (puszta) – Budapest
Ar-ány – arany
Bak-on(y)
Buz-og-ány – főzni – forrás (főzésnél használták régebb)
PAD-ló/lás – Patak – (út)padka (folyó)
Maró-s – Maros
Patka-ny
bár (bor)-víz/kút, bugyog, fel, kőbánya, bor, szóda
télen nincs CO2 túlzottan, csak tavasszal és nyáron, jégolvasádskor, böffenés
régi templombejárok alacsonyak voltak – templomok kapcsolatban voltak a gázszinttel, mennyiséggel
gáz – gazdálkodni, gazdagság
kova-(á)s – kovács
Vár-os – város
Fal-u - falu
use (the) net [júznet] - üzenet
peremes – piramis
Kál-vária (hegyek) – Kál-os megye
urus-láy (Lay-vonalak) – oroszlán
kő – kemence – kémény
Ár – ár-ia – ár-igazgatás
Ár-vis-ura – én vagyok, aki tud
Pászta-úr – pásztor
Ber(bár)-muda – furcsaságokra magyarázat
kazein

Régi nagy folyó – RISTE – most is létezik Magyarországon, nem beszélnek róla.
Duna folyásának alsó része 20x nagyobb vízhozamú, mint a felső.

Félbemaradt piramisok:
Visonta és Lengyelfalva

Érdemes elolvasni Tóth József – Épített tájak a Kárpát-medencében

Nincs már Magyar Köztársaság az Alkotmányban, aminek neve is módosult Alaptörvényre.

Jásdi Kiss Imre előadásai, tanítása, tényfeltáró cikkei honlapján elérhetőek:
http://puzdra.com/news.php