2011. március 7., hétfő

Kis összefoglaló és értelmező Bartha Gizella Szíriuszi kapcsolat interjújából

SZÍRIUSZI NEMZETTSÉG


Andromeda: Hely a galaxisunkban, ahol emberi élet van.
Ők telepítették le a Földre az inka és a maya kultúrákat. Megjelenésük tömzsi, barna bőrű.

aranykor: Az első szíriuszi űr-ős letelepedést jelölő földi kor-szak elnevezés. Ez volt a Turul nemzettség, aki áldozati sorsot vállalt, hogy meghonosítja az életet.

Arvisura: A szó jelentése ’igazszólás’ v. ’igazat mondott szó’. Ardvisura Anyahita Ataisz szigetén képjelekkel megkezdett égi-eredetű egyistenhitet, hitvilági leírást tartalmazó krónika, írott hagyomány. Első példányai kőlapokra kerültek. Ataisz süllyedése után, az Arvisura hagyományt Anyahita három fia, Él, Van és Úr örökítette tovább. (v.ö. Várkonyi: Szíriat oszlopai) Kr.e. 4040-től a Hun törzsszövetség, rovással írt krónikája lett, mely a fősámáni és rovótársadalmi rendben a mai napig él. A Szíriuszi tanítómesterek által a földre hozott őstudás elnevezése.

Részei: Univerzumok teremtéstana, helyes táplálkozás tan, alkímia azaz a szakrális gyógyítás, a férfi-nő viszonya és a tantra, társadalom szervezéselmélet valamint a rózsakeresztesség vagyis az őskereszténység, a Gnózis tanítása.

Arvisura beavató szentély: (Arvisura pont).
A pannon kultúrában (38700 évvel ezelőtt) 347-et építettek ilyet a Kárpát-medencében. Bolygó kereszteződési pontokra építették.
A föld energetikai összeköttetésben áll a Naprendszer bolygóival. Általában három bolygókeresztezési pontra épültek, némelyek azonban hét bolygó kereszteződésére. Ezek beavató központok, gyógyító és imádkozó helyek voltak. Később a magyar történelmi családok várai, kúriái épültek ezeknek a helyére vagy templo-mok. Ezek a pontok szellemi védelem alatt állnak.

Báthory Botond: A Szíriuszi király öccsének a fia. kozmikus filozófus, jelenleg 198 éves.

Báthory család: Szíriuszi családnév, ahol szintén a szakralitás őrzése a feladatuk. A Szíriusz naprendszer egyik betelepült népe. A Fiastyúkot (Plejádok) egy galaktikus robbanás után elhagyva költöztek át. Jellemzőjük a szakrális irányítás. Viseletük a lila bocskai. Ők a kozmosz legősibb fiai, egy a szíriuszinál magasabb szellemi kultúra menekültjei.

dákok: Bartha Gizella nyomán ismert, hogy a Dél-Erdélybe menekült sumérek hozták létre a Dák-kultúrát. A dákok a sumírok leszármazottai, csak átvették a latin művelt-séget. A dák nyelv azonos a sumír és a magyar nyelvvel. A rómaiak kényszere elől Észak-Erdélybe menekülő dákokat nevezik csángóknak.

El Moria mester: A nagy fehér testvériség elnöke. A Turul nemzettség ősapja.

Enlil: Nimród hatodik fia a Szíriuszon. 1998-ban 115 évesnek mondta magát. Édesanyja Lillá.

Földi kultúrák:

1. Aranykor helyileg a Szaharában volt. (Ide kell visszatérni a beavatottnak, 4-500 éves átlagéletkor volt. Természetből élt az ember, nem evett húst. Az állatöléssel bontotta meg az univerzum törvényét s ez hozta a bukást. Sivataggá vált a Szahara.

2. Pannon kultúra (Pannon tenger elmosta) 37.800 évvel ezelőtt volt, a történelmi Magyarország területén (Felvidék, Erdély, Kárpátalja). Ez volt az ezüstkor, amikor hatalmas piramisokat építettek. A pannon kultúrából táplálkozik az egyiptomi piramis rendszer.

3. Atlantiszi kor. Az innen kimenekült pozitív tudásőrzők ezekből született a sumír kultúra és Babilon. Ők a Harmónia törvényét védték.

4. A Sumírok négy irányba menekültek, mikor tönkre tették a birodalmukat és megpróbáltak egy harmonikus területet létesí-teni:

a) Urugváj, Dél-Amerika (a sumírok magyarul beszéltek és székely rovásírással írtak. Ezért találtak magyar helységneveket Dél-Amerikában)

b) Finnország. Innen a finnugor elmélet.

c) Egyiptomba.

d) Dél-Erdély. Dák kultúrát hozták létre. A Románok a dák le-származottnak tartják magukat, ami igaz. A Románok mint nép-szellem, és eredet rokonunk. A dákok azok az elmenekült sumí-rok leszármazottai, csak átvették a latin műveltséget.

Az Uruk, a sumír szakrális vezető volt és egy másik társadalmi vezető volt mellette a Dák. Őket megtámadták a rómaiak, és rá-juk kényszerítették a latin nyelvet. A dák nyelv azonos a sumír nyelvvel és a magyar nyelvvel. Elvesztették a nyelvüket.

Észak-Erdélybe (akkoriban süllyedő őserdő volt, lápokkal) menekültek ezen sumír menekültek és őket nevezzük csángóknak. Kisebb csoportok menekültek a Székelyföl területére.
A barlangokban éltek a hegyekben. Őrizték a nyelvet. Székelyek stb. belőlük lettek.

galaktikus rendszer: A naprendszer elnevezése a magasabb taná-csok szóhasználatában.

KRISNA: A Szíriuszról jött tanító lélek .

Nimród nemzettsége: A Szíriusz naprendszer egyik betelepült népe. Korábban a Marson éltek. Jellemzőjük a mérnöki tudás. Viseletük a fekete bocskai.

oroszlán: St. Germain beavatási titkos könyve az oroszlán szimbólumáról: A beavatás kapujában két oroszlán áll.

A vörös oroszlán és a fekete oroszlán. A vörös oroszlán az érzé-kiség + fecsegés. A történelem folyamán a legtöbb bukást, nemzetek sorstragédiáját a fecsegés okozta. A fecsegés árulást jelent, amikor illetéktelenek előtt dolgokat elmondunk.

A másik beavatási buktató az érzékiség. Az érzékiség buktatott meg nagy kultúrákat. Pl. Görögországban a hetérák buktatták meg a szakrális királyt Periklészt. A magyar történelmi családok is ezen csúsztak el. Róma is az italon, fecsegésen és nőkön csúszott meg. A túlzott bizalmaskodás is hatalmas hiba.

A fekete oroszlán a hatalom buktatója, az egyén célja, hogy ’én vezessek’. Röviden a becsvágy próbája. Jelképezi a hatalmi harcot, hogy ’uralkodni akarok a másikon’. Aki ezen oroszlánok-tól nem tud szabadulni, az nem talál a sorsban boldogságot, mert a beavatás azt jelenti, hogy eljutok egy felszabadult, boldog álla-potig. A politikát, a vallást vagy a szektát követő, sors szintjén bukott ember marad és nem fog eljutni sehova sem. A két orosz-lán még nem a beavatás, hanem a két előfeltétel, a kapu fejtette ki a tanokkal összecsengve Bartha Gizella.

Pannon-kultúra: 37800 évvel ezelőtt létező szakrális kultúra. Ekkor 347 Arvisura beavató szentélyt hoztak létre a Kárpát-medencében.

Rákóczyak nemzettsége: A Szíriusz naprendszer egyik betelepült népe. A napról egy robbanást követően érkeztek. Jellemzőjük a tanítás és a művészetek. Viseletük a bordó bocskai.

Saint Germain: Rákóczy György felvett álneve, mert a bécsi titkos rendőrség nem tudhatta meg hogy II. Rákóczy Ferencnek ilyen nevű gyermeke egyáltalán született.

Saint Germain inkarnációi:
1. Aranykor szakrális királya, Táltos király néven.
2. A pannon kultúra egyik szakrális királya az erdélyi részen.
3. Atlantisz egyik szakrális főpapja aki az Ibolya-láng templo-mából a jelenlegi Erdély területére mentette a szakrális tudást.
4. Görög beavatott ezoterikus filozófus, Proklusz néven.
5. Szent József, Mária férjeként.
6. Atilla hun király öccsének, Öskünek a fia.
7. Roger Bacon filozófus.
8. Szent Albin ferences rendi szerzetes.
9. Kolombusz Kristóf.
10. William Shakespeare.
11. 1701. augusztus 8-án Rákóczy Györgyként született meg utoljára. Ma is él.


Szíriusz:

1. Naprendszer a Nagy Kutya csillagképben. A Föld Királya mindig a Szíriusz Királya is egyben. A Szíriusz (lila bolygó) őslakói a Turul nemzettség. Mellettük élnek szent békében a Nimród nemzettsége, a Báthoryak nemzettsége és a Rákóczyak nemzettsége. A Szíriusz naprendszer vezetését a Báthory család tölti be, jelenleg XXVII. Báthory András a király. A szíriuszról 6 óra alatt érkeznek a Földre kristálymeghajtású henger alakú űrhajóikkal. A Szíriuszon nincsen tél, átlagos hőmérséklet 24-28 fok. Az átlagéletkor sokszorosa a földinek. Nem ölnek állatokat, húst nem esznek. Napi ötször étkeznek, alapételük a gyümölcsturmix. Az emberek arányos testalkatúak 175 cm magasak, barnák, szakállasok. Gömbszerű házakban laknak.

Szíriuszi képírás: rovásírás, amely 80%-ban azonos a Földön a székely rovásírással.

táltos: Férfi tulajdonnév a Szíriuszon.

Turul nemzettség: A Szíriusz naprendszer őslakos népe. Nyelve a Turul nyelv (a földön ezt tekinthetjük a magyarnak). Jellemzőjük a mezőgazdaság és az álltatenyésztés. Viseletük a zöld bocskai.

Turul nyelv: A magyar nyelv elnevezése a Szíriuszon.

Úz királyság (Erdély, Úz völgye). Úz csillagváros I.e. 1052-ben épült a sumírok után. Ez a csillagváros a székelyföldön az ősren-getegben volt, még Szent István sem tudott róla. A királyságban önálló város királlyal. Ma már nincs meg a beavató szentély, mert az osztrákok mindent tönkre tettek. II. Rákóczy Ferencig működött. 22 Uzapani (beavatott fejedelem, táltos király) műkö-dött ott. Gömbházakból állt. Itt az úzok teraszos földműveléssel termelték már a burgonyát, amely ősmagyar étel, nem amerikai.

úzok: Az Úzok az örmények, a sumírok és a vogulok keveréke.

Az örmények a XVII. században jöttek Európába.
Nyelvileg 80%-ban magyar nyelvet beszélték. Az úz himnusz kozmikus himnusz. Úz ékírással írtak. Izolált közösségük volt.

Vénusz: A naprendszerünk bolygója, amely lakott. Ősi indoger-mán nyelven beszélnek. A Földi megjelenésük a kék szemű szőke hajú fazon. A Vénuszról négy óra az út űrhajóval a Földre. Űrhajóik kerek tányér alakúak.

Forrás: http://ladylee.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1121342

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése