2011. január 11., kedd

ÚJ SPIRITUÁLIS UFÓ-KUTATÓ HONLAP

Kedves látogatók!

Örömmel jelenthetem be, hogy végre megnyílt Magyarország első spirituális ufó-kutató honlapja:
http://www.spiritufo.ditro.hu/
cím alatt.

Nemsokára fórum is lesz a honlappal együtt. Az oldal szerkesztői a Felemelkedés fórum tagjai közül kerülnek ki.

És ízelítőnek álljon itt a honlap bevezetője:

Üdvözlet minden Igazságkereső olvasónak!


Honlapunk célja, hogy a magyar UFO-kutatás egész szemléletét megújítsa, mely szerintünk az eddigi 20-25 év során helytelen irányokat vett!

Mi, akik az emberiség spirituális megújulásáért dolgozunk, úgy látjuk, hogy egy olyan fontos alternatív tudományos szegmensben is, mint az UFO-kutatás, itt Magyarországon az utóbbi majd' negyed század alatt valójában még az alapokat sem rakták le!

Az alapok pedig, mint minden más valódi tudományban, a helyes spirituális szemléletben keresendők, melynek a következményeként a szívvel újra kapcsolatba került tudat tiszta megkülönböztető és felismerő képességre tesz szert!

Viszont éppen ez hiányzik oly' fájón a magyar UFO-kutatásban : a tiszta megkülönböztető és felismerő képesség!

Mert mi is történt valójában?

A nyolcvanas évek közepétől még pártállami "hátszéllel" megjelenő kevés UFO-tematikájú könyv és cikk tulajdonképpen megadta az alaphangját az egész további, zsákutcába került magyar UFO-kutatásnak, azaz UFO-nemkutatásnak!

Nagyjából 1986-1993 között felosztották a magyar UFO-kutatás területét egymás között olyan emberek, akik spirituális értelemben teljesen süketek és vakok voltak, és így már kezdetekben félrevitték a kutatást - amely rendszerint kimerült egy kis terepszemlével és hozzá elméleti spekulációkkal -, olyan materialisztikus irányba, amely több volt, mint hiba! Pedig abban az időben még számtalan kereső, de a nagyközönség is nyitott volt az UFO-téma iránt, éppen ezért akkor sokan vágyakoztak a tiszta és igaz szó után!

Tehát nem arra volt igazán szükség - ahogy most sem -, hogy valami UFO-jelenség után kutassunk JÓVAL AZUTÁN, amikor az már megjelent! Mivel ez a módszer nem csak spirituális szempontból tiszta őrület, hanem a mindennapi józan ész szempontjából is!

A spirituális szempontból azért bolondság ez az alapállás, mert aki ilyet csinál, aki állandóan tanyasi udvarokon meg szántóföldeken keresi az UFO-nyomokat, az valójában még NEM TUD MEGVÁLASZOLNI AZ UFO-KUTATÁS HÉT ALAPKÉRDÉSÉRE, mivel teljesen tudatlannak mondható, és az ő úgynevezett "UFO-kutatása" valójában nem más, mint pótcselekvés!

Mi az UFO-kutatás hét alapkérdése?

1. Mik az ufók?

2. Honnak jönnek?

3. Hogyan működnek?

4. Hozzánk hasonlóak vagy másfajta lények vezetik őket?

5. Miért vannak itt?

6. Miért nem lépnek kapcsolatba velünk?

7. Meg akarnak minket támadni vagy békések a szándékaik?


Ezekre a kérdésekre pedig nyilvánvalóan nem lehet nyomokból bogarászva kiolvasni a választ, ahogy egy számítógép-alkatrész nyomaiból sem lehet kikövetkeztetni, hogy hajdan milyen programokat tárolt! Mert ha valaki ezt tenné, azt joggal neveznénk őrültnek!

Nos, az úgynevezett "objektív UFO-kutatás" nyilvánvalón a materialista áltudomány módszertanát utánozza, mely szintén ugyanolyan "sikeres" - miután az adófizetőktől elvont milliárdokat az álproblémák kutatására fordítja - az emberi lét és a kozmosz alapkérdéseinek meg nem válaszolásával, mint a hivatalos magyar UFO-kutatás!

És hogy milyen szinten van még most is, 2011-ben ez a kutatás, azaz a nem-kutatás, azt mi sem jellemzi jobban, mint hogy még 25 év vita után sem tudnak megegyezni az önjelölt UFO-kutatók az első kérdésben sem, hogy mik az UFO-k valójában!

A többi kérdésről nem is beszélve, melyeknek megválaszolása, messze túl mutat a mai materialista iskolarendszerben kondicionált értelmiségi felfogóképességén!

Pedig meg lehetne válaszolni őket, mégpedig nagyon könnyen!

Hogyan?

Úgy, HOGY MAGUKAT AZ UFO-KAT VEZETŐ FÖLDÖNKÍVÜLIEKET KÉRDEZZÜK MEG!

Ezért alapvető a spirituális UFO-kutatásban a pozitív civilizációkkal foglalkozó fizikai kontakta-irodalom tanulmányozása, vagy a velük való személyes kapcsolat!

Azaz : az elsőkézből jövő információ!

Na, éppen ez az, amit a két évtizedes magyar UFO-nemkutatás eddig mindig kapásból negált!

És ezért kellett létre hozni ezt a honlapot, hogy végre minden igazságkeresőt tájékoztatni lehessen arról a milliónyi POZITÍV tényről az UFO-kkal kapcsolatban is, melyet itt Magyarországon már évtizedek óta módszeresen elhallgatnak vagy letagadnak!

A spiritualitás hiánya ugyanis az UFO-kutatásban is AUTOMATIKUSAN A NEGATÍV FÖLDÖNKÍVÜLIEKKEL VALÓ KAPCSOLATOT ERŐSÍTI : a mindenütt látható kitűzők, jelvények, poszterek, fityegők és logók, vagy a magazinok, újságok címoldalán állandóan reklámozott negatív földönkívüliek mind a negatív erőket erősítik!

És nézzük csak meg, hogy milyen "ufós" könyveket fordítottak le az utóbbi 20 évben : mind hemzseg az olyan témától, melyek negatív lények tevékenységéről szólnak, azaz az emberi tudat negatív beárnyékolásáról! Míg a pozitív földönkívüliekről szóló fizikai kontakta-irodalom 50-60 éves alapműveiből még egyet sem adtak ki! - És ez már több, mint gyalázat!

Ezért nekünk, akik a Galaktikus Fénytestvériség szolgálatában és az emberiség üdvére akarunk tevékenykedni, határozottan vissza kell utasítanunk azt a negatív módszert és azt a negatív alapállást, amellyel a mai magyar UFO-kutatás dolgozik!

Mi feladatunk az, hogy az Igazságot, azaz a Fényt terjesszük, mely által mindenkit, aki hajlandó ezt befogadni, egy új, magasztos tudatállapot felé segítsünk vezetni, párhuzamosan a Földünk és a Naprendszerünk spirituális átalakulásával!

Úgy legyen!

http://www.spiritufo.ditro.hu/

2 megjegyzés: