2011. január 16., vasárnap

Figyelemreméltó és felemelő Lehner Ella festőművész, írónő írása az Inuaki topicban a kanadai fórumon: http://canadahun.com/forum/showpost.php?p=2710503&postcount=132

http://felemelkedes.forumx.hu/viewtopic.php?t=15&mforum=felemelkedes

"Köszönöm, Szabolcs, hogy ezt a ritka kincset felfedezted!

Ez egy nagyon fontos írás, ezért kiteszem teljes egészében: "A Szeretet ünnepe, a téli napforduló, az új év, a januári napfogyatkozás éppen újholdkor, jó alkalmak voltak az elmélyülésre, a meditálásra, a 2011 és 2012-es évekkel kapcsolatos kérdések feltevésére.

Megpróbálom összefoglalni a kapott válaszokat, amelyeket meditációimban kaptam és amelyeket csak akkor akartam továbbadni, miután legalább három megerősítést kaptam megvilágosodott lélektársaimtól.

Nagy örömömre szolgál, hogy a felemelkedés elkezdődött. Az előjeleket, a készülődést már évek óta láthatta mindenki, akinek van szeme a szellemi-lelki látásra, de 2011-ben már az is látni fogja ezt a csodálatos átalakulást, aki eddig hallani sem akart róla. Sok millió ember aki szívből vágyik a megvilágosodásra és tett is érte, az most a Központi Nap (Forrás) sugarainak ereje és segítsége által megvilágosodhat és Isten-tudatossága felemeli őt a következő rezgésszintre, és egy magasabb dimenzióba.

2011-ben Földünk és az emberi lélek a csillagok fényéből és a Forrás éltető sugaraiból olyan erőt kap, amely átalakítja a Föld szerkezetét is és az emberi tudatosságot is. Minden ember, aki ma itt lehet ezen a bolygón, kiváltságos helyzetben van. Eddigi szellemi fejlődésének, szeretni tudásának eredményeként kapta ezt a lehetőséget. Ez az utolsó próba és a legnehezebb, mert minél szebb eredményeket ért el az élet struktúrájának megteremtésében, annál jobban eltompította emlékező képességét, szellemiségét. Teremtőképességét, bölcsességét nem a
természettel, és az egymás közötti egység magvalósítására használta, hanem az anyagi világ és a túlélés nehézségei miatt, figyelmét a testiségre összpontosította. Így is szép eredményt ért el szellemi fejlődésében is, csak a megélése vált nehezebbé e dimenzióban.

Most a magasabb rezgésű fénysugarak amelyek érik Földünket, felemelik testünk rezgésszámát. Ennek eredményeként tágul látókörünk, felerősödik harmadikszem képességünk (telepátia, benső hang, auralátásunk és az öngyógyító képességünk), mert aktiválódnak az új impulzusok hatására a DNS-ünkbe kódolt isteni tulajdonságaink. Ez teljesen megváltoztatja minden ember gondolkodásmódját és életét.

Amikor mindenki látni fogja a másik ember auráját és érti a másik ember gondolatait is, akkor megszűnik a hazugság és vele együtt egy csomó dolog, ami ebből fakad életünkben. Már ez szebbé tenné a világot! De sokkal többet hoz magával a harmadikszem aktiválás, hiszen megszűnik a halálfélelmünk, ami minden félelem forrása. Ha nincs félelem, akkor a bizalom és a szeretet fog irányítani döntéseink meghozatalában. Az önbizalom, az őszinteség és a tiszta szeretet igaz szerelmeket és örömteli mindennapokat teremt. Minden ember a saját bölcsességét, alkotóképességét szabadon, korlátok nélkül érvényesítheti és ez már elég is a lelki béke és a világbéke valósággá válásához.

2012.12.21.-ét már így fogjuk megérni, valódi önvalónkra ébredve, tisztán látva, hogy többek vagyunk, mint amit képzeltünk magunkról, valódi fénylények vagyunk (hiszen látni is fogjuk
fénytestünket, az auránkat), akik testet öltöttünk szellemi fejlődésünk érdekében e Föld bolygón.

Persze a következő kérdése mindenkinek az, hogy mi történik velünk 2012.12.21. után? Erre összpontosítva meditáltam többször is, kihasználva a legerősebb csillagállásokat és energiákat az elmúlt harminc napban.

Nagyon jó hírem van! 2012 örömünnep lesz minden ember számára, mert senki nem veszíti el azt, amit már elért szellemi fejlődése útján! (a többmillió év alatt).

Minden emberi lélek felemelkedik egy magasabb tudatossági szintre, mint ahol most tart, illetve ahol 2012.12.21-én tartani fog.

Azért kiváltságos lehetőség ez a két év, ami mostantól még hátra van, mert ez alatt az év alatt annyi lehetőséget kap minden ember a megvilágosodásra, mint még soha ilyen rövid időn belül.

Tisztán láthatja az egész fejlődési folyamatot, a teremtés és a világmindenség kibontakozásának értelmét, és ezen belül saját létének értelmét is.

Azt hiszem ez elég lesz az örök élet, a létezés megértéséhez és a szeretet tudatos megéléséhez.

De még ennél is nagyobb jelentőséggel bír a mostani fejlődési ciklus vége, mégpedig azért, mert nemcsak a Földön lévő és nemcsak a mi Galaxisunkban, de az összes létező Univerzumban megvilágosodott lények együttes felemelkedése valósul meg, egy olyan egységet alkotva, aminek energiája egy új Univerzumot hívhat létre!

Ez az igazi ünnep! Ez az, ami nagyon ritka esemény, és ennek részesei lehetünk mi is, mindannyian! Ezért igazán érdemes megvilágosodni!

Sok ember van, aki nem tudja elhinni, hogy neki sikerül megvilágosodni, mert évek óta mindent megtesz ennek érdekében, de mégsem halad.

Kedveseim, bízzatok Istenben! Nem elég hinni, de bízni és cselekedni kell! Az önbizalom a legfontosabb egyéni utunkon, mert jó döntéseket az élet minden pillanatában csak így hozhatunk.

A jó cselekedetekhez pedig, jó döntések kellenek. Jó cselekedetek nélkül a szeretet semmit nem ér, mert nem tud megnyilvánulni, valósággá válni.

Örömhírem van! Már az magas szellemi tudatosságra vall, hogy emberként létezhet valaki most a Földön. Ez már olyan szint, amit sosem veszíthet el. Visszafejlődni lehetetlen és a továbbfejlődéshez rengeteg lehetőséget kap még, annyit és annyiszor, amennyi csak kell, hogy tovább tudjon lépni a következő szintre.

Itt ebben a testi létformában, a szeretni tudásunkon alapszik a rezgésszámunk emelkedése, máshol más lehet a mozgatórugó.

Ha nehéznek bizonyult ez a lehetőség, (e földi élet), a létezés kínál majd másikat, máshol. Csak bízni kell! Soha nem feladni!

Most felsorolok néhányat a lehetőségek közül, ahol folytathatja szellemi fejlődési útját az ember a felemelkedés (dimenzióugrás) után, a saját maga által elért rezgésszint alapján.

1.) A megvilágosodott emberek aurája erős fényt áraszt és rezgésszintje lehetővé teszi az anyagi testének teljes átalakulását fénytestté anélkül, hogy át kellene menjen a halál kapuján. Ők lesznek azok, akik kapcsolatba lépnek az Univerzum összes felemelkedett Isten-tudatosságú lény lelkével és együtt, és a Teremtővel eggyé válva, egy hatalmas fénykitörés formájában új Univerzumokat hívnak létre.

Lesznek olyan megvilágosodott emberek is , akik mások szeme láttára alakulnak át egy fényvillanással fénylényekké, lebontva egy szempillantás alatt anyagi testüket. Ez hirtelen történik, minden figyelmeztetés nélkül.

2.) Azok, akik még nem világosodtak meg, azoknak is felemelkedésben lesz részük, de a saját rezgésszintjüknek megfelelően. Egyesek a halál kapuján lépnek ki e világból és e testből, mások igénybe vehetik az angyalok és más magasabb szintről érkező lények segítségét, akik mind a
Teremtő szolgálatában egyesítik azokat, akik szívből csatlakoznak hozzájuk a magasabb világok örök fényében.

Rengeteg anyahajó és merkaba (fényjármű) várakozik arra, hogy megnyíljon a lehetőség, hogy az emberiség segítségére legyenek, amikor elhangzik a Teremtő jelszava, kezüket nyújtsák és felemeljenek űrhajóikba és magukkal vigyenek embereket (de csakis az ember beleegyezése és rezgésszintje alapján).

Amikor a Forrás, tehát Isten hangja megszólal, minden egyes létező szívében egy időben, és jelzi azt,
hogy "Eljött az idő", az isteni terv beteljesülésének ideje, akkor, mivel Ő a Központi Nap, a fénye beragyog minden lelket és aktiválja az emberi DNS/RNS-t is, és képesek leszünk látni mindazt, ami van körülöttünk a valóság teljes megnyilvánulásaként.

Itt jegyzem meg, hogy több millió lélek van most emberi testet öltve a Földön (Isten kegyelméből), hogy tanúja és részese lehessen ennek a ritka lehetőségnek, mely által magasabb dimenzióba léphetnek, (de akinek nem sikerült emelni rezgési frekvenciáját az itt szerzett tapasztalással, azt szeretettel hazaviszik, oda ahonnan érkezett).

Félni senki nem fog , látva az űrhajókat és merkabákat, mert már tudomása lesz arról, hogy ki kicsoda és hogy senki nem mehet máshova, mint amit a rezgésszintje megenged.

Sokan várják ezt a pillanatot és érzik szívük mélyén, hogy nem e bolygó az eredeti otthonuk. Most végre hazatérhetnek. Számukra ez lesz az ünnep!

Azok akik már kiléptek (meghaltak), vagy még a jelszó előtt meghalnak bármilyen okból kifolyólag, azok asztrál síkon várakozhatnak és a jelszó elhangzása után ők is lehetőséget kapnak a választásra. Őket az angyalok segítik majd.

3.) Azok, akik maradnak még ezután is a Földön (mert nem megfelelő a rezgésszintjük), azok is nagy átalakuláson mennek keresztül, ahogy a Föld is, de szenvedni többé nem fognak. Álomba merülnek (még a pólusváltás előtt) és egy új Földön fognak felébredni, ahol a szeretet lesz az irányadó erő.

Sok megvilágosodott mester marad (saját döntése alapján) tanítóként az új Földön, de mivel már sok mindent láttak és megéltek, már sokkal nagyobb szeretetben és egységben élnek együtt az emberek. Békében és egy teljesen új struktúrát felépítve folytatják szellemi fejlődésük útját.

Képesek lesznek az öngyógyításra, tehát az öregséget sem kell többé
megtapasztalniuk. Használni fogják harmadikszem képességeiket, telepátiával kommunikálnak majd, képesek lesznek teleportálással a helyváltoztatásra, sőt még az időutazás titkai is feltárulnak előttük. Hidakat építenek a dimenziók közt, kapukat nyitnak a Galaxis minden arra alkalmas bolygójára.

Ilyen világban, még a test korlátaival együtt is, örömteli életet lehet élni!
Mindenki egyként törekszik majd a művészetek és lelki kapcsolatokon keresztül, hogy örömöt szerezzenek a lélek számára. Ez is egy sokkal szebb jövő!

A felemelkedésre való felkészülést már most el lehet kezdeni. El kell dönteni, hogy milyen folytatást szeretnénk és aszerint kell élni a jelent!
Ilyen tudatos gondolkodásmóddal már a mostani jelenben, és a mindenkori jelenben is örömteli életet élhetünk !

Szerető szívvel Lehner Ella

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése