2011. június 13., hétfő

ELSŐ KAPCSOLATFELVÉTEL - 100. bejegyzés

Igen, elértem a 100. bejegyzésemhez a 1.5 éve alakult blogomon és nagy örömömre szolgál, hogy ezt a hírt oszthatom meg veletek, miszerint nagyon közel van már az Első Kapcsolatfelvétel ideje a földönkívüli testvéreinkkel, mely egyben új fejezetet nyithat meg az emberiség történelmében és mindenki személyes fejlődésében és tudatosulásában.

Olvassátok szeretettél és nagy örömmel Mihály Arkangyal legújabb közlését, valamint lentebb Tamás hozzászólását a Felemelkedés fórumról.

Mihály Arkangyal Üzenetei Június 10, 2011

"Archaea FAITH és Mihály Arkangyal – Az eljövendő Bejelentések / Első Kapcsolatfelvétel 6. Rész

Legyetek Üdvözölve Újra Szeretett Lelkek! Mihálynak és Nekem VÉGRE MEGENGEDTE az Atya és Anya Teremtő, hogy teljes egészében KÖZZÉTEGYÜK nektek, a Fény SZERETETT Fivéreinek és Nővéreinek, a Teljes Közzétel és ELSŐ KAPCSOLATFELVÉTEL Isteni Időzítését.

Mihály: EZ AZ a Pillanat Szeretett Lelkek, Amikor az Én Szeretett Faith-em és Én MINDKETTEN arra lettünk Vezetve – Nem, Sokkal inkább arra lettünk PARANCSOLVA, HÚZVA és TASZÍTVA SZENT SZIVÜNK LEGMÉLYÉN – hogy VÉGRE Világos Információval Szolgáljunk a Hivatalos Közzétételek és az Első Kapcsolatfelvétel Isteni Időzítéséről.

MIHÁLY és FAITH: KEREKEN KIMONDVA…. AZ ATYA és ANYA TEREMTŐ ELRENDELTE, HOGY AMENNYIBEN a NYÁRI NAPFORDULÓ reggeléig, 2011 JÚNIUS 21.-e NAPFELKELTÉIG, NEM KERÜL SOR TELJES, HIVATALOS és ÖNKÉNTES KÖZZÉTÉTELRE, ami ELISMERI a FÉNY GALAKTIKUS FEDERÁCIÓ és BARÁTSÁGOS FLOTTÁINAK, VALAMINT JÓINDULATÚ LÉNYEINK jelenlétét – az EGÉSZ FLOTTÁNK azt a PARANCSOT KAPTA, hogy RÖVIDDEL ezután, ÁLCÁZOTT HAJÓINKAT Egyszerre Megmutassuk!
Faithnek és Nekem SE nem áll MÓDUNKBAN SE nem áll SZÁNDÉKUNKBAN egyenlőre felfedni a Pontos Dátumot, Nagyon Egyszerű ok miatt: Az UTOLSÓ MEGMARADT Sötét Összeesküvők NYÍLTAN RÁVETNÉK MAGUKAT erre az információra és azt arra HASZNÁLNÁK fel, hogy Amennyire csak Erejükből kitelik, MINÉL TÖBB FÉLELMET KELTSENEK holmi “Idegen Invázió” gyanánt!

A NAPNÁL IS VILÁGOSABB KELL, HOGY LEGYEN: AZ ELSŐ KAPCSOLATFELVÉTEL KÜLDETÉSE NEM, NEM IS LEHET SOHA HOLMI ELLENSÉGES LÉPÉS AZ EMBERISÉG ELLEN!!! Ez Egy Olyan Dolog ami ABSZOLÚT NEM Tűr meg Semmi KOMPROMISSZUMOT!!! Sem a Teremtő, sem pedig a MENNYORSZÁG NEM FOGJA MEGENGEDNI, hogy az Első Kapcsolatfelvétel TÖRTÉNELMI Küldetése Bárminemű További Késedelmet Szenvedjen a Sötét Összeesküvők Miatt.

A Sötét Összeesküvők MÉLYSÉGESEN SZERETNÉK, ha KÉPESEK Lennének Megakadályozni a Mennyországnak és az Atya-Anya Teremtőnek az Emberiség és Gaia Mennybemenetelére irányuló Tervét!!! Szeretett Lelkek, Nagy ÖRÖMÜNKRE szolgál Mihálynak és Nekem, hogy VÉGRE KÉPESEK vagyunk egy SOKKAL VILÁGOSABB Ismeretettel Szolgálni a Hivatalos Közzétételek és az ELSŐ KAPCSOLATFELVÉTEL “Időzítéséről”

Szeplőtlen Szeretettel és Örömmel,

ÉN VAGYOK Mihály és ÉN VAGYOK FAITH."http://felemelkedes.forumx.hu/viewtopic.php?t=15&mforum=felemelkedes

Kérdés: "Ez azt jelenti, hogy a világ minden pontján, minden városában több ezer fényhajót fogunk látni mindenki a maga területe felett? Én már nagyon várom ezt az eseményt."

Válasz: "Igen, azt jelenti!

De abban a pillanatban, hogy ez benned tudatosul, már meg is változtál, vagy legalábbis a változás megindult Benned : kozmikus ember lettél, az új, Vízöntő-korszak embere!

Másrészt rá kell mutatni egy nagyon fontos szempontra, amely miatt a külső átalakulás kezdetét sok spirituálisan éretlen még az utolsó pillanatig valami idegenszerűnek, sci-fisnek tekinti.

És teljesen mindegy, hogy eddig materialista vagy idealista volt, de mindenképpen földközpontú!

Ha utóbbi néhány ezer év vallásos elképzeléseit és mitológiáit többé-kevésbé ismerjük, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez volt a ( bukott ) emberiség gyermekkora : az asztrális vágyfantáziák kivetülése, mely a földi élet hangsúlyát elsősorban a túlvilágra, azaz a Földünk óriási asztrális tereire helyezte!

Viszont lehetetlen, hogy a Lélek végtelenségig maradjon ebben a gyerekes tudati színvonalon - bár sokan manapság nosztalgiával tekintenek vissza rá -, ezért kozmikus impulzusok hatására a 17. század elejétől fokozatosan az egész emberiség rendelkezni kezdett a racionális agytudat képességével.

Ennek viszont az lett a következménye - mint mindig, amikor valami nem tudatos -, hogy az emberiség átesett a ló túlsó oldalára, azaz az anyagtestben teljesen tudatos lett, míg az asztráltudat visszaszorult a tudatalattiba.

Az anyagtudatnak viszont sokkal kisebb a hatókörzete ( akciórádiusza ), mint az asztráltestnek, mert el ne felejtsük :
a régi ember a nappali életet tekintette álomnak, és az éjszakai áloméletét valóságosnak!

És bizony az anyagtestben teljesen "felébredt", tudatos ember nagyon korlátozott körülmények között találta magát, melyet joggal érzett akkor börtönnek, melyben ő maga egy leláncolt rab! ( A régi mítoszok mindig a medvével jelképezték az anyagtestet! )

Ez az első megdöbbentő börtön-élmény, mely a Lélek benső felismerőképességéből jött, aztán hamar eltűnt a racionális agytudat mindent maga alátipró hurrá-optimista tevékenysége miatt.

Így az utóbbi 300 év emberi tudománya minden nagyszerűt tartalmazott - csak Lelket nem! Az ember teljesen elidegenedett önmagától, így a természettől is - ez elkerülhetetlen volt.

Ezt a drámát viszont vállalnia kellett, mert a racionális agytudat birtoka nélkül nincs továbbfejlődés, nincs belépés a Vízöntő-korszakba,
mely a vallásos-mitologikus gyerekkor és a racionális kamaszkor magasabb felnőtt szintézise!

Ez a szintézis pedig - mint említettem - kozmikus tudatot jelent, azaz azt, hogy az ember valójában már nem egy bolygó polgára, hanem egy nagyobb egységé : egy naprendszeré vagy egy galaxisé! - ez elkerülhetetlen, ez maga a tudatállapottal jár együtt!

Így valójában ebből az eljövendő tudatállapotból nézve az Első Kapcsolatfelvétel a Kozmosz egy jól ismert rutineseménye, mely milliárdszor előfordult már más bolygói rendszereknél, mikor az adott bolygó népessége tudatszintet váltott - és ahogy milliárdszor elő is fog fordulni.

A galaktikus űrjárművek pedig első pillanatban az új tudatállapot legkézenfekvőbb kifejezési formái, mivel az emberi élet hangsúlya a kozmoszra és annak állandó felfedezésre tevődik át, és nem arra, hogy állandóan egy bolygón gubbasztva elméletileg fecsegjünk olyan dolgokról, amit sohasem tudunk megtapasztalni!

A csoda tehát itt van már előttünk!

Hiszen erre vártunk és erre születtünk - legalábbis ebben az inkarnációban!

Hamarosan minden, ami a régi világra, ami a régi tudatra emlékezetet, véget ér - mintha soha sem lett volna!

De véget ér a kommunikációnak ez a formája is hamarosan : az internet, mely eddig egy szükséges rossz volt.

A galaktikus kommunikációhoz/információhoz való hozzáférés lehetősége után a megértésnek teljesen más formái alakulnak ki.

De az igazi szabadság érzésében már most részesülhetünk!
"

1 megjegyzés: